സ്ഥിര നിക്ഷേപം,ഭവന വായ്പ തുടങ്ങിയവയുടെ പലിശ കുറച്ച് എസ്ബിഐ

മുംബൈ: പലിശ നിരക്കുകളില്‍ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ എസ്ബിഐ. ഭവന വായ്പ അടക്കമുള്ളവയുടെയും സ്ഥിരം നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും പലിശ നിരക്കിലാണ് നാളെ മുതല്‍ 10 അടിസ്ഥാന പോയിന്റ് കുറവ് വരുന്നത്.

പുതിയ പലിശ നിരക്ക് 2019 സെപ്റ്റംബര്‍ 10 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. 15 ദിവസത്തിനിടയില്‍ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് എസ്ബിഐ പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറയ്ക്കുന്നത്.ഹൃസ്വകാലത്തേക്കുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ നിരക്ക് 20-25 ബേസിക് പോയിന്റ് കുറയും.

ദീര്‍ഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളുടെ നിരക്കില്‍ 10-20 പോയിന്റും കുറവുണ്ടാകുംഎസ്ബിഐയുടെ ഒരു വര്‍ഷത്തെ മാര്‍ജിനല്‍ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലെന്ററിംഗ് റേറ്റ് (എം.സി.എല്‍.ആര്‍)8.25ല്‍ നിന്നും 8.15 ആയി കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ മറ്റു വായ്പകള്‍ക്കുള്ള നിരക്കും കുറയും. വൈകാതെ മറ്റു ബാങ്കുകളും എസ്ബിഐയുടെ ചുവടുപിടിച്ച് എം.സി.എല്‍.ആര്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകും.

error: This article already Published !!