‘അഞ്ചാം പാതിരാ’ ലക്ഷണമൊത്ത ക്രൈം തില്ലർ മൂവി: ഫഖ്‌റുദ്ധീൻ പന്താവൂർ എഴുതുന്നു

-ഫഖ്‌റുദ്ധീൻ പന്താവൂർ നഗരത്തിൽ ഒരു ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്ധ്യോഗസ്ഥൻ പാതിരാത്രിയിൽ മൃഗീയമായി കൊല്ലടുന്നു. കുറ്റവാളിയിലേക്കെത്തുന്ന ഒരു തെളിവുപോലും കൊലയാളി അവശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല.തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാണ് കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ സമാനമായി മറ്റൊരു

Read more
error: This article already Published !!