ബാങ്കിംഗ് ലയനത്തിന് ദേന ബാങ്ക് അനുമതി നല്‍കി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബാങ്ക് ഒഫ് ബറോഡ,വിജയ ബാങ്ക് എന്നിവയുമായി ലയിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിന് ദേന ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് അനുമതി നല്‍കി. ബാങ്ക് ഒഫ് ബറോഡ,വിജയ ബാങ്ക്,

Read more

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, വിജയ ബാങ്ക്, ദേന ബാങ്ക് എന്നീ ബാങ്കുകള്‍ ലയിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, ദേന ബാങ്ക് , വിജയ ബാങ്ക് എന്നീ ബാങ്കുകള്‍ ലയിച്ച് പുതിയ ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. പുതിതായി രൂപീകൃതമാകാന്‍ പോകുന്ന

Read more
error: This article already Published !!