ഗൂഗിള്‍ പേയിലൂടെ ഇനി സ്വര്‍ണവും വാങ്ങാം

ഇനി മുതല്‍ സ്വര്‍ണവും ഗൂഗിള്‍ പേയിലൂടെ വാങ്ങാം. ഗൂഗിള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍, എം എംടിസി- പിഎഎംപി ഇന്ത്യ എന്നിവയുമായി കരാറിലെത്തി. എംഎംടിസി- പിഎഎംപി ഇന്ത്യയായിരിക്കും ഗൂഗിള്‍ പേ വഴി

Read more
error: This article already Published !!