യൂണിയന്‍ ബാങ്കിന് 130 കോടി രൂപ ലാഭം

പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഏപ്രില്‍ ജൂണ്‍ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ നേടിയത് 130 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം.2017ലെ ഇതേ കാലയളവിനെയപേക്ഷിച്ച് ലാഭത്തില്‍ 12 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍

Read more
error: This article already Published !!